• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Mokymai pedagogams

         Ir vėl atostogos buvo tik mokiniams! Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytojų grupė dalyvavo tęstiniuose mokymuose pagal Švietimo mainų ir paramos fondo programos eTwinning dotacijos konkurso laimėtą projektą ,,Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą”.

        Vasario 13 d. mokykloje viešėjo Sigita Koroliovė, Klaipėdos Litorinos mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, surdopedagogė ekspertė, kuri pasidalijo savo patirtimi dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais. Ji vedė mokymus, kurių tema ,,Mokymasis kurti įnovatyvias įtraukiojo ugdymo(si) užduotis“. Pedagogai praktiškai kūrė įnovatyvias ir įtraukias užduotis, naudodamiesi Answer Garden, Edugames ir Flippity programėlėmis. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais savo svetainėje https://korsigita.com/

         Antradienį, vasario 14 d., mokytojai nuotoliniu būdu toliau gilino žinias apie eTwinning platformos galimybes ir IT priemonių panaudojimą pamokose ir projektuose kartu su Loreta Tarvydiene ir Giedre Sudniute. Lektorė Loreta Tarvydienė pedagogus supažindino su Twinspace erdve, sukūrė žodžių debesų Vasario 16-osios sveikinimą su WordArt programėle. Giedrė Sudniutė pristatė šešias programas – Thinglink, Genial.ly, powtoon, Nearpod, canva ir Easy.ly, skirtas ruošti pateiktis ir pranešimus.

          Mokymai visiems patiko, buvo įdomūs ir naudingi. Su mokytoja Sigita Koroliove susitiksime dar kartą, nes balandžio mėnesį progimnazijos bendruomenė lankysis Litorinos mokykloje, kur Sigita kartu su lektorių komanda mus supažindins su įvairiomis įtraukiojo ugdymo(si) aplinkomis dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais.

Sandra Petkuvienė,
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content