• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Vertybės

Atsakomybė – moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.

Bendradarbiavimas – procesas, kurio metu susivienijama atlikti veiklą, pasiskirstant užduotis ir vaidmenis, teikiant vieni kitiems pagalbą, koordinuojant pastangas, kad būtų pasiekti tikslai.

Pagarba – pakantumas kito asmens jausmams, mintims, požiūriui, idėjoms ir kt.

Atvirumas – atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.

Kūrybingumas – vertingų idėjų generavimas, iššūkių kėlimas, jų įgyvendinimas.

Asmeninis meistriškumas – reiklumas sau, pozityvus profesionalumas, siekiant nuolatinio tobulėjimo.

Skip to content