• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Įsivertinimas

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupė:

Darbo grupės vadovė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Nijolė Kadytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dalia Staniulienė, vyresnioji rusų kalbos mokytoja;

Vilma Geležėlienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Violeta Baniulienė, socialinė pedagogė metodininkė;

Rima Kudrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Birutė Šufinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Robertas Matutis, vyresnysis technologijų ir žmogaus saugos mokytojas;

Aurelija Kiršinienė, vyresnioji matematikos ir fizikos mokytoja;

Remigijus Vaznys, vyresnysis geografijos mokytojas;

Rima Kareivienė, vyresnioji tikybos mokytoja.

 

Skip to content