• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Įsivertinimas

2022 M. VEIKLOS ĮSIVERTINIMO ASPEKTAI

STIPRUSIS VEIKLOS ASPEKTAS

Asmeninis meistriškumas.

Mokytojai turi gero darbo viziją, kuria remdamiesi vertina savo veiklą ir jos rezultatus, asmeninės kompetencijos ribas. Aukšti mokytojų veiklos lūkesčiai, pagarba profesionalumui. Remiamasi nuostata, kuo geriau atlikti savo darbą ir siekti nuolatinio tobulėjimo.

SILPNASIS VEIKLOS ASPEKTAS

Gyvenimo planavimas.

Mokiniai supranta išsilavinimo ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. Jie žino, kad yra ne vienas gyvenimo įprasminimo būdas, moka projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus, keltis tikslus, koreguoti ir atnaujinti juos. Jie moka susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio (taip pat ir darbo pasaulio) kaitos tendencijas, mokymosi ir veiklos galimybes. Karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės veiklos) galimybes mokiniai sieja su ugdymosi galimybėmis. Jie geba tikslingai ir pagrįstai pasirinkti ugdymosi sritis ir (ar) dalykus vyresnėse klasėse.

TOBULINTINAS VEIKLOS ASPEKTAS

Veiklos įvykiai ir nuotykiai.

Mokykloje netrūksta įvairių įdomių būrelių ir renginių – projektų, akcijų, talkų, išvykų, varžybų, parodų ir kt. Į juos įtraukiamos mokinių šeimos ir vietos bendruomenė. Mokykla atlieka svarbų vaidmenį kuriant pozityvaus vaikų, paauglių, jaunuolių gyvenimo idėjas. Ir jį užpildo prasmingomis veiklomis.

 

 

Skip to content