• 8-41-581636
 • anglickio.pm@gmail.com
 • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Projektai

 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos galimybės matematikos mokyme ir mokymesi”. Projekto vykdymo mokykloje koordinatorė – direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova.
 • JAV Ambasados Lietuvoje organizuojamas tarptautinis projektas „Vieni šalia kitų“ 8 kl. mokiniams. Projekto vadovė ir vykdytoja yra Inga Klinauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Ugdymo plėtotės centro koordinuojamas tarptautinis projektas „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, angl. „Teaching ICT with inquiry“. Projekto dalyvė ir vykdytoja yra Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuotas projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme”. Mokyklos komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė – Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Programos „eTwinning“ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų integruotas projektas ,,Meet my town“ 5 kl. mokiniams. Projekto vadovė ir vykdytoja yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Šalies bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Sveikatiada“. Projekto koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Sveikata visus metus“. Projekto koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos galimybės matematikos mokyme ir mokymesi”. Projekto vykdymo mokykloje koordinatorė – direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova.
 • JAV Ambasados Lietuvoje organizuojamas tarptautinis projektas „Mums rūpi“ 8 kl. mokiniams. Projekto vadovė ir vykdytoja yra Inga Klinauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • JAV Ambasados Lietuvoje organizuojamas tarptautinis projektas „Vieni šalia kitų“ 8 kl. mokiniams. Projekto vadovė ir vykdytoja yra Inga Klinauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.
 • Ugdymo plėtotės centro koordinuojamas tarptautinis projektas „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, angl. „Teaching ICT with inquiry“. Projekto dalyvė ir vykdytoja yra Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Mes – jaunieji europiečiai“. Projekto koordinatorė – R. Zorienė, etikos mokytoja metodininkė.
 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimocentro finansuojamas STEAM projektas „Biomimikrija – neišsemiamas gamtos idėjų šaltinis“ 6–8 kl. mokiniams. Projekto dalyvis yra Nerijus Medeišis, vyresnysis biologijos-chemijos mokytojas.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuotas projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme”. Mokyklos komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė – Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Šalies bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Sveikatiada“. Projekto koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas “Bendrojo ugdymo mokytojų benrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”. Projekto koordinatorė mokykloje – Danutė Lotiukienė-Kotova.
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas “Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos galimybės matematikos mokyme ir mokymesi”. Projekto vykdymo mokykloje koordinatorė – direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova.
 • Europos regioninės plėtros fondo finansuojamas projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”. Projekto vykdymo mokykloje koordinatorė – direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuotas projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme”. Mokyklos komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė-Rima Kudrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Art & Culture“ yra finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projekto dalyvė yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų integruotas  projektas „FOLK CLUB“ („Liaudies klubas“) 5-10 kl. mokiniams. Projekto vadovė ir vykdytoja yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų integruotas projektas „BUILDING PARTNERSHIPS (“Kuriame partnerystes”) 5-10 kl. mokiniams. Projekto dalyvė yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektas „Olimpinė karta“. Veiklų mokykloje koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Šalies bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Sveikatiada“. Projekto koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Europos komisijos projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“. Koordinatorius – Švietimo informacinių technologijų centras. Mokytojų komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė – Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Projektas “Programuokime su BBC Micro: Bit”. Projekto įgyvendinimo mokykloje koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė.
 • Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijuotas projektas ,,Informatika pradiniame ugdyme”. Mokyklos komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė-Rima Kudrevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Art & Culture“ yra finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projekto dalyvė yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų integruotas  projektas „FOLK CLUB“ („Liaudies klubas“) 5-10 kl. mokiniams. Projekto vadovė ir vykdytoja yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų integruotas projektas „BUILDING PARTNERSHIPS (“Kuriame partnerystes”) 5-10 kl. mokiniams. Projekto dalyvė yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektas „Olimpinė karta“. Veiklų mokykloje koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Šalies bendrojo ugdymo mokyklų projektas „Sveikatiada“. Projekto koordinatorė – Ingrida Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Europos komisijos projektas „Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020“. Koordinatorius – Švietimo informacinių technologijų centras. Mokytojų komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė – Diana Bernotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas yra finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projekto vadovė ir vykdytoja yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.
 • Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektas ,,Olimpinė karta”. Veiklų mokykloje koordinatorė – D. Bernotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Projektas ,,Mes – jaunieji europiečiai‘‘, finansuojamas Jaunųjų europiečių sąjungos (Vokietija). Projekto koordinatorė – R. Zorienė, etikos mokytoja metodininkė.
 • Šalies bendrojo ugdymo mokyklų projektas ,,Sveikatiada‘‘. Projekto koordinatorė – L. Tamašauskienė, vyr. technologijų mokytoja.
 • Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis matematikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas, finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projekto dalyvė – A. Kiršinienė, vyr. matematikos ir fizikos mokytoja.
 • Europos komisijos projektas ,,Perkeliamųjų gebėjimų vertinimas, 2020‘‘ (ATS 2020). Koordinatorius – Švietimo informacinių technologijų centras. Mokyklos mokytojų komandos, dalyvaujančios projekte, vadovė – D. Bernotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Projektas ,,Medijų ir informacinis raštingumas”, vykdomas Ugdymo plėtotės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje. Projekto koordinatorius mokykloje – Nijolė Kadytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Projektas „Samsung Mokykla ateičiai“, finansuojamas SAMSUNG. Projekto koordinatorė mokykloje – D. Lotiukienė, direktorė.
 • Projektas „Pedagogų trumpųjų stažuočių Lietuvoje programų parengimas ir įgyvendinimas“, finansuojamas Pilietinių iniciatyvų centro. Projekto koordinatorė mokykloje – B. Šufinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
 • Projektas „Plastiko perdirbimas“, finansuojamas Ancore miesto Santa Dorotea licėjaus (Italija). Projekto koordinatorė – L. Daujotienė, vyr. anglų kalbos mokytoja.
 • Projektas „Mes – jaunieji europiečiai“, finansuojamas Jaunųjų europiečių sąjungos (Vokietija). Projekto koordinatorė – R. Zorienė, etikos mokytoja metodininkė.
 • Projektas “Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis”– skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymai“, vykdomas Ugdymo plėtotės centro. Projekto koordinatorė mokykloje – Birutė Šufinskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

 • Šalies bendrojo ugdymo mokyklų projektas “Sveikatiada”. Projekto vadovė  – V. Kėžienė, mokytoja metodininkė.
Skip to content