• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Nematyta neregėta foto sienelė

Vizitų ir susitikimų vykdo daugybę tarpinių veiklų Nordplus ir eTwinning projekto „5C‘s – Classroom changes change climite changes“ mokinių komanda. Dažnai į jas įtraukiami ir tėvai. Kartu su tėvais mokiniai turėjo pasikalbėti apie antrines žaliavas: kokios jos yra, kaip rūšiuojamos ir / ar perdirbamos. Prieš mokinių atostogas Nordplus ir eTwinning projekto „5C’s“ mokinių komanda įgyvendino vieną iš daugelio projekto etapų […]

eTwinning projektas „Vaško lašelių stebuklai“

      Sakoma, kad mokymas būtų sėkmingas, jis turi ne tik informuoti, bet ir įkvėpti. O juk ,,gaudyti“ įkvėpimą daug lengviau tiriamojoje ir/ar kūrybinėje veikloje. Kūrybiškumo ugdymas projektinėje veikloje – tai mokinių saviraiškos skatinimas, kūrybinio mąstymo ugdymas, ugdymo proceso patrauklumo didinimas. Visi žinome, kaip bitės gamina medų. O kaip atsiranda vaškas? Kaip bitės jį sukuria? 2c, 3a ir 4a […]

Mokymai pedagogams

         Ir vėl atostogos buvo tik mokiniams! Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytojų grupė dalyvavo tęstiniuose mokymuose pagal Švietimo mainų ir paramos fondo programos eTwinning dotacijos konkurso laimėtą projektą ,,Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą”.         Vasario 13 d. mokykloje viešėjo Sigita Koroliovė, Klaipėdos Litorinos mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, surdopedagogė ekspertė, kuri pasidalijo […]

Mokinių atostogos – tik mokiniams!

Pirmąją 2023-iųjų metų savaitę mokinių atostogų metu Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pedagoginiai darbuotojai stiprino bendrąsias ir pedagogines kompetencijas dalyvaudami įvairiose individualiose ir grupinėse veiklose. Kadangi nuo 2023-iųjų metų rugsėjo 1 d. startuoja atnaujintas bendrojo ugdymo turinys (1,3,5,7 klasėse), progimnazijos mokytojai kolegialiai dirbdami metodinėse grupėse gilinosi į atnaujintas mokinių kompetencijas, bendrųjų programų ir vadovėlių turinį. Skirtingų mokomųjų dalykų mokytojų komanda pradėjo […]

Šokoladinės 2021-ųjų metų Kalėdos

2021-ųjų metų gruodžio 8–23 dienomis į Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ugdymo procesą  įsiliejo įvairios STEAM veiklos.  Inžinerinio ugdymo 5–8 klasių mokiniai  per integruotų pamokų STEAM  veiklas atliko įvairias praktines, susijusias su šokoladu, veiklas, o  2–7 klasių mokiniai praktiškai atliko  „eTwinning“  projekto  „Kalėdos, kvepiančios šokoladu”  kūrybines ir kritinio mąstymo reikalaujančias užduotis.  Atliktos veiklos tarsi mozaika susidėliojo į gražų ir prasmingą  progimnazijos […]

Skip to content