• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Socialiniai partneriai

PARTNERIS

BENDRADARBIAVIMO SRITYS

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Bendradarbiavimas įgyvendinant etnokultūrinius projektus, edukacines programas.

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono komitetas

Labdaros akcijų organizavimas.

Mokinių sveikatos stiprinimo projektų įgyvendinimas.

Raudonojo kryžiaus būrelio veiklos organizavimas

 

 

Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių mokykla

Dalijimasis metodinio darbo patirtimi.

Dalyvavimas bendruose tarptautiniuose projektuose, lavinančiuose mokinių socialinius įgūdžius.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Eglutė“

Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje.

Etnokultūriniai renginiai.

Kuršėnų lopšelis – darželis „Nykštukas“

Darželio ugdytinių adaptacija mokykloje, projektinė veikla.

Kuršėnų politechnikos mokykla

Ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimas.

Kuršėnų meno mokykla

Bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo dailės ir muzikos srityje dermės, ugdant gabius mokinius, plėtojant mokinių iniciatyvumo, kūrybingumo kompetencijas. Organizuojami įvairūs bendri renginiai.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

Bendradarbiavimas, siekiant gerinti ugdymo procesą abiejose mokyklose, užtikrinti mokinių, pereinančių mokytis iš vienos mokyklos į kitą, tinkamą adaptaciją ir mokymosi proceso nuoseklų tęstinumą.

 

 

Kuršėnų policijos nuovada

Bendradarbiavimas vykdant vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevenciją.

Kuršėnų kūrybos namai

Bendradarbiavimas ugdant mokinių kūrybiškumą, plėtojant saviraiškos galimybes. Įvairūs bendri renginiai.

Kuršėnų miesto bibliotekos vaikų literatūros skyrius

Bendradarbiavimas organizuojant projektus, renginius, ugdančius mokinių literatūrinę, meninę saviraišką.

VĮ Šiaulių miškų urėdija, VĮ 

Bendradarbiavimas įgyvendinant gamtosauginius projektus.

Jaunųjų europiečių sąjunga

Nuo 2000 m. bendradarbiaujama su Vokietijos Demino miesto Pestalocio mokykla, Lenkijos Bobolicės ir Ščečino miestų mokyklomis. Tikslas – mokinių, kaip jaunųjų europiečių ugdymas, sudarant sąlygas dalyvauti įvairioje labdaringoje veikloje, pilietiškumo akcijose ir t. t.

Kuršėnų miesto seniūnija

Bendradarbiavimas organizuojant prevencinę veiklą, įvairius kultūrinius renginius.

Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė

Bendradarbiavimas organizuojant mokinių tautiškumą, pilietiškumą ugdančius renginius.

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Bendradarbiavimas organizuojant mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Skip to content