• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Misija

Progimnazija – švietimo institucija, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, sudaranti geras sąlygas visų bendruomenės narių saviraiškai, užtikrinanti aukštą ugdymo kokybę ir gerus vaikų / mokinių ugdymo(si) rezultatus.

Skip to content