• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Darbo taryba

Tarybos aprašas
Darbo  taryba  renkama  progimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp  progimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant progimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

Tarybos sudėtis

Vardas, pavardė

Pareigos

Daiva Miliauskienė

Darbo tarybos pirmininkė

Ilona Einingienė

Darbo tarybos pirmininkės pavaduotoja, posėdžių sekretorė

Aida Tarasevičienė

Darbo tarybos narė

Dokumentai

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Skip to content