• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.
eTwinning
Mokinių atostogos – tik mokiniams!

Mokinių atostogos – tik mokiniams!

Pirmąją 2023-iųjų metų savaitę mokinių atostogų metu Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pedagoginiai darbuotojai stiprino bendrąsias ir pedagogines kompetencijas dalyvaudami įvairiose individualiose ir grupinėse veiklose.

Kadangi nuo 2023-iųjų metų rugsėjo 1 d. startuoja atnaujintas bendrojo ugdymo turinys (1,3,5,7 klasėse), progimnazijos mokytojai kolegialiai dirbdami metodinėse grupėse gilinosi į atnaujintas mokinių kompetencijas, bendrųjų programų ir vadovėlių turinį. Skirtingų mokomųjų dalykų mokytojų komanda pradėjo dalyvauti nuotoliniuose Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamuose 48 akademinių valandų trukmės mokymuose, kuriuose  gilinsis, kaip efektyviausiai planuoti pamokas ir ugdyti mokinių kompetencijas, – šia patirtimi dalinsis su kitais progimnazijos ar rajono mokytojais.

STEAM pamokas vedančių mokytojų grupė organizavo pasidalijimo patirtimi ,,Kolega –kolegai“ susitikimą, dalinosi pamokų idėjomis, filmuota, paveiksluota medžiaga, pateikė praktines užduotis mokytojams, rodė mokinių atliktus darbus. STEAM metodo taikymas – sudėtingas procesas, tikėtina, turėsiantis teigiamos įtakos mokinių pasiekimų gerėjimui ir savarankiško mokymosi įgūdžių stiprinimui. Išvadas daryti dar anksti, nes pamokos vyksta tik nuo rugsėjo mėnesio.

Į mokytojų veiklą įsiliejo progimnazijos kuratorė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Margarita Pavilionienė. Kuratorė teikė naudingų  patarimų dėl progimnazijos veiklos ir strateginio plano tikslų ir uždavinių formulavimo bei akcentavo svarbius dalykus dėl įtraukiojo ugdymo sampratos ir svarbos, mikroklimato, universalaus pamokų dizaino ne tik nuo 2024 m., kai mokyklose bus ugdoma daugiau specialiųjų poreikių mokinių, bet ir šiandien, nes kiekvienas mokinys klasėje yra ypatingas ir reikalauja mokytojų dėmesio. Pasidalinta „Erasmus+“ programos projektų  patirtimi apie įtraukųjį udymą (plačiau apie projektines veiklas –  https://www.svietimonaujienos.lt/vienas-lauke-ne-karys/).

Mokinių įtraukties tema progimnazijoje (2022-12-01–2023-05-31) įgyvendinamas  Švietimo mainų paramos fondo programos eTwinning projektas ,,Įtraukusis ugdymas kuriant svajonių mokyklą“ (projekto autorės ir koordinatorės – S. Petkuvienė ir R. Zorienė). Šio projekto tikslas – 42 valandų  profesinis mokytojų tobulėjimas pasirengiant įtraukiajam ugdymui mokykloje pasinaudojant projektine veikla „eTwinning“ platformoje. Pirmuosius projekto mokymus apie saugų internetą ir eTwinning atnaujintą platformą Kėdainiuose vedė lektorės, Utenos Dauniškio gimnazijos mokytojos metodininkės, eTwinning ambasadorės  Loreta Tarvydienė ir Giedrė Sudniutė. Įgyvendinant mokymų programą buvo siekta apžvelgti galimybes, kaip efektyviau išnaudoti progimnazijoje naudojamą ir naujai  kuriamą skaitmeninį turinį, žmogiškuosius išteklius, kaip gilinti įtraukiojo ugdymo įgūdžius ir plėtoti mokytojų skaitmeninę kompetenciją. Apsilankymas Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje sužavėjo infrastruktūros sprendimais –  patraukliu ir  netradiciniu erdvių pritaikymu ugdymo reikmėms bei padrąsino svajoti įrengiant kitokias ugdomąsias erdves (https://sviesioji.lt/).

 Mokinių atostogos baigėsi, prasideda pamokos, kuriose susitiks pailsėję ir norintys mokytis mokiniai bei kantrūs ir išradingi mokytojai.

                                                                              Birutė Šufinskienė,  Erika Valuntienė,

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui

Skip to content