• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

 

 

SOCIALINĖ   PARAMA   MOKINIAMS

 

Socialinę paramą mokiniams sudaro:

1. Nemokamas maitinimas (pietūs).

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur, 1 kartą per metus).

 

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (0 kl.) ar pagal pradinio ugdymo programą 1 ar 2 klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Tokiu atveju nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų kreipimosi (atsakinga mokykla).

 

·          Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal bendrojo ugdymo programas vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas.

Parama mokiniams skiriama bendrąja tvarka, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (192 Eur);

 Parama mokiniams skiriama kitais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (256 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus.

Nemokamas maitinimas gali būti skirtas išimties atvejais (vertina komisija), kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP (320 Eur) atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus, kai mokinys ar mokinį auginantys asmenys patiria socialinę riziką.

·          Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mokiniams, kurie mokosi ikimokyklinio ugdymo ar bendrojo lavinimo mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo ugdymo programas bendrąja tvarka arba kitais atvejais.

DOKUMENTAI DĖL NEMOKAMO MAITINIMO (išskyrus priešmokyklinio ugdymo 1 ir 2 klasių mokiniams) PRIIMAMI SENIŪNIJOJE (PAGAL DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ) NUO LIEPOS 1 D. VISUS MOKSLO METUS.

DOKUMENTAI DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI PRIIMAMI NUO LIEPOS 1D.  IKI  SPALIO 5 D.

Reikalingi dokumentai (pagal situaciją):

·               prašančiojo asmens (pareiškėjo) tapatybę liudijantis dokumentas;

·               pažymos iš darboviečių apie bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas;

·               informacija apie gaunamą vaiko išlaikymą kai vaiko tėvai gyvena atskirai;

·               pažyma apie mokinio mokymąsi (pagal situaciją);

·               kiti dokumentai (pagal situaciją).

Išsamią informaciją suteiks seniūnijų socialiniai darbuotojai, vaikų lopšelių-darželių ir mokyklų administracijos.

Skip to content