• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Pedagogų tobulėjimo galimybės su ,,eTwinning“

          Švietimo mainų paramos fondas, programos „eTwinning“ nacionalinė paramos organizacija Lietuvoje, šių metų balandžio viduryje inicijavo projektų konkursą, skirtą paremti Lietuvos švietimo įstaigų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“, profesinį tobulėjimą ir geresnį „eTwinning“ panaudojimą nuotolinio ir mišraus mokymo(si) procese. Konkursui buvo pateiktos 26 paraiškos iš įvairių Lietuvos švietimo įstaigų (darželių, progimnazijų, mokyklų ir gimnazijų). Įvertinus visas pateiktas paraiškas, paaiškėjo, kad finansuotais projektais gali džiaugtis net 21 Lietuvos švietimo įstaiga!

          Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė su komanda taip pat teikė paraišką konkursui ir pateko į dotaciją laimėjusių mokyklų būrį.

          Paraiškoje teikto projekto ‚,Mokytojų bendruomeniškumo, inovatyvumo ir lyderystės skatinimas per komandinį darbą, projektų valdymą ir projektinę veiklą „eTwinning“ platformoje“ numatytos  veiklos apima išorinių ekspertų teikiamus profesinio tobulinimosi mokymus, konsultacijas mokyklos pedagogams šiomis temomis: įtraukusis ir šiuolaikinis ugdymas, skaitmeninis raštingumas, bendruomenės ir komandos formavimas, „eTwinning“  ir kitų IKT panaudojimas. Kiekvienas projekte dalyvaujantis mokytojas praktiškai pritaikys įgytą patirtį ir reflektuos atlikdamas modulių taikymo užduotis.

 

https://www.etwinning.lt/skelbiami-dotaciju-konkurso-finansavima-gave-projektai/.

 

Sandra Petkuvienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja

Skip to content