• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.
Metraštis
Dalyvavimas konkurse „Išsikrauk saugiai!“

Dalyvavimas konkurse „Išsikrauk saugiai!“

Jau įprasta, kad kiekvienų metų kovo mėnesį VŠĮ „Vaikų linija“ kviečia prisijungti prie akcijos, siekiančios atkreipti dėmesį į labai aktualią problemą – į patyčias.  Mūsų progimnazijos mokiniai, padedami savo kūrybingų  mokytojų, aktyviai dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių konkurse  „Išsikrauk saugiai!“  Konkurso organizatoriai – Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba, Šiaulių miesto ir rajono PK bendruomenės pareigūnų grupė, Kuršėnų miesto bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos. Konkurso tikslas – kūrybiniais darbais (šokiu, daina, piešiniu, literatūriniais, technologijų ir kitais kūriniais) atkreipti visuomenės dėmesį į patyčių problemos aktualumą,  skatinti mokinių kūrybiškumo, bendradarbiavimo kompetencijas.

Kiekvienoje amžiaus grupėje dalyvavo po 3 progimnazijos atstovus.  1-4 kl. grupėje 3a kl. mokinys Nojus Kukanauskas pristatė inžinerinį projektą „Gero elgesio pagalbininkai“ (mokytoja Rima Kudrevičienė), 4c kl. mokinė Rusnė Kudrevičiūtė – iliustruotą ketureilį „Laikas su drauge“, 4c kl. mokinys Matas Daujotas – filmuotą medžiagą „Sportuojame saugiai“ (mokytoja  Daiva Samuilienė). 5-8 kl. grupėje darbus konkursui pristatė taip pat 3 ugdytinės. 7b kl. mokinė Saulė Rakauskaitė  sukūrė eilėraščių ciklą „Gyventi ar išgyventi?“ (mokytoja Alina Šimkevičienė), 8a kl. mokinė Auksė Brazlauskytė pristatė tapybos darbą „Atspindžiai…“ (mokytoja Gražina Miknienė), 8b kl. mokinė Deimantė Danielaitytė – erdvinę kompoziciją „Jausmų siena“ (mokytoja  Deimantė Semaškienė).

Džiugu, kad du progimnazijos mokinių darbai konkurse laimėjo prizines vietas: 3a kl. mokinio Nojaus Kukanausko  inžinerinis projektas „Gero elgesio pagalbininkai“ 1-4 kl. grupėje užėmė 2 vietą, o 8a kl. mokinės Auksės Brazlauskytės  tapybos darbas „Atspindžiai…“ 5-8 kl. grupėje – 3 vietą.

Visi konkurso dalyviai apdovanoti Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos padėkomis, o prizinių vietų laimėtojai – diplomais ir rėmėjų – Šiaulių miesto ir rajono Policijos Komisariato – prizais.

 

 

 Violeta Baniulienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos socialinė pedagogė

Skip to content