• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.
Metraštis
Padėkos vakaras – tradicinė mokyklos metų pabaigos šventė

Padėkos vakaras – tradicinė mokyklos metų pabaigos šventė

          Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje baigiantis metams jau tapo įprasta apibendrinti savo veiklą, pasidžiaugti laimėjimais, sėkme, padėkoti tiems, kas kantriai ir nuoširdžiai bendradarbiavo ir kasdien buvo šalia. Tradicinį mokyklos Padėkos vakarą pradėjusi tikybos mokytoja Rima Kareivienė kalbėjo, kad Advento laikotarpis yra dėkingumo, dovanojimo, gerumo, dalinimosi laikas. Svarbiausia yra suprasti, kad didžiausia ir gražiausia dovana yra gerumas, rūpinimasis vienas kitu, nuoširdus bendravimas. Padėkos vakaro vedėjai – mokytojai Laura Daujotienė ir Nerijus Medeišis – kvietė šventės svečius pasidžiaugti mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų parengta įspūdinga koncertine programa. Renginio scenarijaus autorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė.

          Šių metų Padėkos vakaro naujovė – kiekvienos klasės kolektyvas turėjo nuspręsti, kokiam asmeniui ir kaip padėkos šį vakarą. Klasių išrinkti atstovai dėkojo įvairių dalykų mokytojams, mokyklos darbuotojams, šeimos nariams. Mokiniai išradingai išreiškė padėką: deklamavo savo sukurtus eilėraščius, dainavo, vaidino, pristatė piešinius. Scenoje sukosi šokėjai, kuriuos šventei paruošė šokių mokytojos Loreta Lideikienė, Gitana Ramanauskaitė, Aneta Saliamonavičė kartu su mokinių pradinių klasių mokytojomis. Mokinių choras, jungiantis įvairaus amžiaus vaikus, vadovaujamas muzikos mokytojos Ritos Perminaitės-Krasauskienės, atliko daug kalėdinio laikotarpio dainų.

          Kasmet per Padėkos vakarą yra skelbiamos ,,Metų nominacijos“. Jas pristatė mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė. Šiemet mokyklos ,,Metų mokytojo“ nominacija atiteko anglų kalbos mokytojai metodininkei Ingai Klinauskienei, ,,Metų mokinio“ nominaciją   pasidalino dvi aktyvios ugdytinės – Austė Dovtartaitė (8b kl.) ir Saida Spulginaitė (7b kl.). Mūsų progimnazijos tėvų komiteto pirmininkei Vaidai Kukanauskienei buvo įteikta ,,Metų mokinio tėvo“ nominacija, o ,,Metų mokyklos draugu“ išrinktas Donatas Verkys, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus bendruomenės pareigūnas, dažnai matomas mokykloje, vedantis mokiniams žalingų įpročių prevencijos renginius. ,,Metų mokyklos darbuotoja“ išrinkta darbščioji mūsų mokyklos sekretorė Ženeta Narbutienė.

          Vakaro pabaigoje skambėjusią dainą  ,,Palinkėki gerų Kalėdų“ atliko jungtinis ir mokytojų, ir mokinių choras.  Tikybos mokytoja Rima Kareivienė  Padėkos vakaro pabaigoje, dėkodama visiems susirinkusiems, pabrėžė, kad didžiausia dovana – mūsų laikas, skiriamas vienas kitam.

 

           Greit Kalėdos žvakutėm mirgės

           O namai prisipildys susitaikymo,

         Gėrio versmės.

           Tu ištieski kam nors artimam

          Nuo darbų jau pavargusią ranką.

   Pasisemki stiprybės

    Ir metams Naujiems

            Ištvermės…

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Skip to content