• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

RUSIJOS STUDENTŲ KALBINĖ IR PEDAGOGINĖ PRAKTIKA KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOJE

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė šių metų balandžio mėnesio 6 dieną pasirašė sutartį su Kaliningrado srities Pedagoginiu institutu, esančiu Černiachovsko  mieste, dėl studentų kalbinės ir pedagoginės praktikos organizavimo. Pagal šią sutartį mokykla įsipareigojo kasmet priimti vienos dienos pedagoginei praktikai studentų, besimokančių lietuvių kalbos, grupes, skirti patyrusius mokytojus vadovauti studentų praktikai, bendradarbiauti įgyvendinant edukologinius projektus, organizuoti vieną kvalifikacijos kėlimo seminarą instituto dėstytojams.

 Pirmoji studentų grupė, atvykusi jau sutarties pasirašymo dieną, stebėjo pradinių klasių (mokytojos Danguolė Petrulienė, Rima Kudrevičienė, Daiva Samuilienė, Birutė Juknienė, Rima Navickienė, Rolanta Leškauskienė, Ilona Einingienė, Alma Baltutienė, Miglė Petrauskienė, Jolanta Kazlauskaitė) bei lietuvių kalbos (mokytoja Birutė Šufinskienė), geografijos (mokytojas Remigijus Vaznys) ir biologijos (mokytojas Nerijus Medeišis) pamokas, kuriose mokytojai organizavo ugdomąją veiklą naudodami skaitmenines technologijas. Mokiniai dirbo su kabinetuose esančiomis planšetėmis, buvo naudojamos interaktyviosios lentos, vaizdo pamokos ir kt. Po stebėtų pamokų studentai kartu su direktoriaus pavaduotojomis ugdymui Nijole Kadyte, Ingrida Švambariene, Diana Bernotiene analizavo stebėtų pamokų metodiką, buvo supažindinti su pradinių klasių vadovėliais, ugdymo programomis, mokomųjų dalykų metiniais planais.

 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos ugdytiniai koncerte, skirtame svečiams, dainavo lietuvių liaudies dainas, šoko lietuvių liaudies tautinius šokius, mokė studentus liaudies žaidimų. Svečiai lankėsi Kuršėnų meno mokykloje, kur po pamokų mokosi daug mūsų mokyklos vaikų. Čia taip pat buvo surengtas koncertas, kuriame studentai galėjo išgirsti melodijas, atliekamas lietuviškais instrumentais: kanklėmis, lumzdeliu, birbyne.

 Paskutinis praktikos užsiėmimas vyko Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Studentai iš Rusijos susipažino su keramikos, lietuvių liaudies amato, ypatumais.

 Antroji studentų grupė lankėsi balandžio 12 dieną. Pradinių klasių mokytojos Daiva Samuilienė, Rima Kudrevičienė,  Danguolė Petrulienė,  Rolanta Leškauskienė, Alma Baltutienė ir Jolanta Kazlauskaitė savo ilgamete pedagogine patirtimi pasidalino su studentais, stebėjusiais jų pamokas. O 2c klasės mokiniams (mokytoja Ilona Einingienė) ypač pasisekė – per kūno kultūros pamoką studentai jiems vedė mankštą bandydami kalbėti lietuviškai.

 Studentai lankėsi Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje esančiame muziejuje, kuriame sukauptą medžiagą pristatė mūsų mokyklos jaunieji muziejininkai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Birutės Šufinskienės. Mūsų mokiniai muziejų pristatė kalbėdami rusų kalba, taip tobulindami komunikavimo šia kalba kompetenciją, ugdomą rusų kalbos pamokose. Svečiai tobulino kalbėjimo lietuviškai gebėjimus, deklamavo eilėraščius.

 Svečiai vyko į Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centrą, kuriame buvo organizuotas praktinis užsiėmimas (lipdymas iš molio) bei UAB ,,Barystų duona‘‘ stebėjo, kaip kepama lietuviška duona, kurios skonis jiems ypač patiko.         

 Studentams, besimokantiems lietuvių kalbos, tokia pažintinė ir praktinė veikla buvo ypač naudinga. Mokytojo profesiją pasirinkę jauni žmonės iš Rusijos galėjo stebėti mūsų pedagogų veiklą, pasisemti patirties.  Jie džiaugėsi turėdami galimybę supažinti ne tik su Lietuvos švietimo naujovėmis, pamokų metodika, bet ir su Lietuvos kultūra, tradicijomis, etnokultūriniu mokinių ugdymu, kuriam mokykloje skiriamas didelis dėmesys.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Skip to content