• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

MOKOMĖS KURTI VAIZDO PAMOKAS

 Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vieną gegužės pavakarę susibūrė keletas Šiaulių rajono mokytojų lituanisčių, kurias sudomino vaizdo pamokų kūrimas. Vaizdo pamokų (Vaizdopamokos.lt) komandos tikslas – suburti Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų grupę, kuri galėtų kurti kokybiško turinio 2–10 min. trukmės lietuvių kalbos pamokėles, skirtas ne tik kolegų mokytojų darbui per pamokas palengvinti,  bet jomis pasinaudoję mokiniai galėtų savarankiškai mokytis. 

 Vaizdopamokos.lt – nepelno siekianti organizacija, nemokamai teikianti aukščiausio lygio lietuvišką mokymosi turinį internete. Ši universali mokymosi priemonė skirta mokiniams, tėvams ir mokytojams. Organizacijos tikslas – užtikrinti atvirą prieigą prie mokyklinių žinių, spręsti mokymosi prieinamumo problemas, nevienodos ugdymo kokybės skirtingose mokyklose klausimus bei prisidėti prie žinių visuomenės kūrimo.

 Į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą atvyko du šios komandos nariai. Lektorius Gintaras Lukoševičius, vienas iš komandos savanorių, programėle ,,Eplain Everything“ lituanistes mokė kurti vaizdo pamokas.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Skip to content