• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Kiti projektai

2019 m. lapkričio 27 d. į Kuršėnų Stasio Anglickio progimnaziją atvyko Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos mokiniai, lydimi mokytojos Mildos Švelnienės. Svečių kelionės tikslas – Kuršėnuose kartu su Stasio Anglickio progimnazijos mokiniais įgyvendinti projektą ,,Savanorystė – galimybė pažinti save ir kitą“. Dvi dienos prabėgo greitai. Kaip sakė abiejų mokyklų mokiniai, kad darydami gerus darbus, nepajuto, kad laikrodžio rodyklės spėjo apsukti ne vieną ratą. Pirmoji veikla – savanorystė Kuršėnų lopšelyje–darželyje „Eglutė“. Šios įstaigos direktorė Dainora Kuprienė džiaugėsi, išvydusi didžiulį būrį pagalbininkų. Mokiniai ėmėsi veiklos. Prie mažų staliukų susėdę ir dideli, ir maži karpė žvaigždutes, kartu žaidė. Vėliau direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė savanoriams papasakojo, kokias šiuolaikines ugdymo priemones pedagogai naudoja darželyje. Daug teigiamų emocijų mokiniams sukėlė šių priemonių išbandymas. Direktorė Dainora Kuprienė padėkojo abiejų mokyklų savanoriams, dirbusiems darželyje, ir palinkėjo panaudoti savanoriavimo įgūdžius ir sėkmingai ateityje pasirinkti norimą profesiją. Kitas veiklų etapas  – išvyka į Kuršėnų kūrybos namus. Projekto dalyviai, susiskirstę į 5 grupes, padedami mokytojų Editos Dapkuvienės, Rasos Balčiūnienės, Raimondo Baškio, Janinos Dmitrijevos, Marytės Janulienės, gamino dovanėles. Vienuose kabinetuose  šurmuliavo linksmos kalbos, kituose – buvo ypač tylu, nes mokiniai dirbo labai susikaupę. Kūrybos namų direktorė Nijolė Pocienė džiaugėsi, kad visa bendruomenė prisidėjo prie kilnaus savanorių tikslo. Kiekvienas mokinys užsiėmimo metu padarė po keletą dovanėlių. Geros nuotaikos lydimi ir  savo darbeliais rankose nešini savanoriai atėjo į Kuršėnų ligoninę. Juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja slaugai Rajisa Chlebauskienė. Mokiniai ėjo į palatas, kalbino senelius ir dovanojo savo rankomis kūrybos namuose padarytus atvirukus su angeliukais, medžio, šiaudų  dirbinius, pasiūtas lėkšteles, baltas gėles. Abejonių dėl apsilankymo svarbos neliko – senoliai džiaugėsi lankytojais ir dėkojo jiems už širdžių gerumą. Ne vienam projekto dalyviui akyse tvenkėsi ir biro ašaros. Palydėti pacientų šypsenų ir sujaudinti mokiniai mąstė apie kitą projekto dalį – konferenciją. Kristina Pinskienė, atviro Šiaulių rajono jaunimo centro vadovė, svečius iš Smilgių gimnazijos bei S. Anglickio progimnazijos pakvietė susipažinti su šio centro veikla. Pilnutėlėje salėje savanores iš Turkijos, Azerbaidžano, Sakartvelo pristatė Simona Dambrauskienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė.  Merginos pasakojo apie save, savanoriavimą mūsų rajone ir pasiūlė Kahoot žaidimą. Čia mokiniai ne tik pasitikrino savo anglų kalbos žinias, bet ir daug sužinojo. Konferencijos metu patirtimi savanoriaujant dalijosi abiejų mokyklų mokiniai.

Projekto metu savanoriauta ir Kuršėnų vaikų globos namuose. Šių namų direktorius Feliksas Rudzinskas gyrė atvykusius mokinius ir kvietė kuo dažniau dalyvauti tokiose veiklose. Svečiai iš Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos lankėsi Šiauliuose, iš molio lipdė Kuršėnų etninės kultūros ir tradicinių amatų centre. Mokiniai, dalyvavę projekte, išbandė veiklas su įvairių amžiaus tarpsnių, gebėjimų bei nuostatų, požiūrių bei žinių turinčiais žmonėmis, profesijų atstovais, užimančiais įvairias pareigas suaugusiaisiais, geriau pažino save bei kitus savanoriaudami, ugdėsi svarbiausias žmogiškąsias vertybes (toleranciją, pagarbą, atjautą, supratingumą mažam ir senam, atsakomybę), įgijo naujų žinių.

 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Ramutė Zorienė, projekto autorė ir vadovė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytoja

Lietuvos vardo tūkstantmečiui  paminėti 2009 – 2010 m. m. mokykloje vykdomas projektas „Atvirukai iš įvairių pasaulio šalių“. Jo tikslas – papasakoti bendraamžiams, gyvenantiems skirtinguose  pasaulio kampeliuose, apie Lietuvą, suteikti pagrindinių žinių apie mūsų šalies geografinę padėtį, svarbiausius istorinius faktus, gamtą, didžiuosius miestus, žymias lankytinas vietas.

  Gegužės mėn. 9 klasės mokiniai vykdė projektą  „Kaip pasiklosi – taip išmiegosi“, kuriuo buvo siekiama atkreipti dėmesį į aktualią šių dienų problemą – psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir vykdyti jo prevenciją. Klasės valandėlių metu vyko pokalbiai apie rūkymo, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą jaunam organizmui.  Mokiniai žiūrėjo filmą „Varpas visiems“, turėjo galimybę išgirsti žymių žmonių ir gydytojų mintis apie žalingų įpročių pasekmes tolimesniam gyvenimui. Po pamokų 9 klasės mokiniai Nerijus Geislers, Valdas Venckus ir Valdas Valadka aktyviai dalyvavo kuriant maketą „Kaip pasiklosi – taip išmiegosi“. Šis darbas neliko nepastebėtas – Šiaulių r. policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio specialistės A.Tarasevičienės organizuotoje Narkomanijos prevencijos tęstinės programos mokinių kūrybinių darbų parodoje jis pripažintas geriausiu. Susitikime su Kuršėnų policijos nuovados specialistais vaikinai apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis ir nugalėtojų tortu, jiems pareikštos mokyklos direktorės padėkos. Įgyvendinant projektą mokiniams talkino jų klasės auklėtoja Deimantė Semaškienė ir socialinė pedagogė Violeta Baniulienė. Dalyvavimas šioje veikloje suteikė mokiniams daugiau žinių apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą ir teisinę atsakomybę, jie buvo užimti švietėjiška ir kūrybine veikla, ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.   Socialinė pedagogė V. Baniulienė 9 kl. auklėtoja D. Semaškienė

Baigėsi tęstinio projekto ,,Bręstanti knygių karta“ įgyvendinimas Projekto vadovės: Mokyklos bibliotekininkė Birutė Milvydienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Birutė Šufinskienė Dalyviai: mokyklos bendruomenė Projekto organizatoriai mokyklos bibliotekai vėl dovanojo knygų (vaikų ir paauglių grupės- žr. į plakatą.) Tikslai: · Ugdyti tarpasmenines ir kultūrines mokinių kompetencijas. · Pratęsti  skaitymo skatinimo programos (2006-2011 m.) įgyvendinimą. Uždaviniai: 1. Ugdyti mokinių norą skaityti. 2. Skaityti geriausias 2011 m. knygas ir jas vertinti. 3. Balsuoti už labiausiai patikusias knygas (iki 02-17). Mokiniai ir mokytojai skaitė  geriausių 2011 metų   LRT ir Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotų knygos rinkimų knygų trejetukus, rinko labiausiai patikusią knygą ir už ją balsavo internetinėje svetainėje ,,Metų knygos rinkimai 2011“.

    2012-uosius metus paskelbus Maironio metais, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija nusprendė organizuoti bendrą  projektą, skirtą pagerbti didįjį mūsų tautos dainių. Dvi mokyklos, stovinčios viena priešais kitą, bendradarbiavimą laiko svarbia ugdymo proceso dalimi. Bendro projekto ,,Maironio apdainuotu ir numylėtu keliu“ tikslai: domėtis Maironio gyvenimu, kūryba, susipažinti su tautos istorija, ugdyti projekto dalyvių patriotinius jausmus gimtajam kraštui, kalbai, skatinti mokinių bendradarbiavimą. Pirmasis projekto renginys – meninio skaitymo šventė ,,Poezija – Aukščiausio Dievo kvėpimas“ (Maironis) – buvo organizuojamas Lauryno Ivinskio gimnazijoje. Lietuvių kalbos mokytojos paruošė mokinius, meniškai skaitančius poeziją ir prozą. Kiekvienas moksleivis turėjo raiškiai skaityti vieną Maironio kūrinį ir vieną pasirinktinai. Ypač daug gimnazistų pareiškė norą dalyvauti meninio skaitymo šventėje. Išklausius visus šventės dalyvius, buvo išrinkti geriausieji ir deleguoti į rajoninį meninio skaitymo konkursą. Iš Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos pirmąją vietą laimėjo aštuntokė I. Gairionytė (mokytoja A. Šimkevičienė), antrąją – penktokas B. Ruzgys (mokytoja B. Šufinskienė), trečiąją – M. Jagrytė (mokytoja K. Raudonienė). Lauryno Ivinskio gimnazijos laureatų būrys didesnis. Žemesniųjų klasių grupėje į rajoninį konkursą pateko B. Beniušytė (1Gb kl., mokytoja A. Daučiūnienė). Pirmąją  vietą vyresniųjų grupėje užėmė M. Pilvelytė (3Gb kl., mokytoja R. Rumbinaitė), antrąją pasidalino V. Tekorius (4Gd kl., mokytoja V. Šventickienė) ir K. Lubys (3Ga kl., mokytoja V. Šventickienė), trečioji vieta atiteko V. Jazdauskaitei (3Gb kl., mokytoja A. Mazūraitė). Bendri dviejų mokyklų renginiai naudingi ir pedagogams, ir moksleiviams. Galima pasidalinti gerąja darbo patirtimi su kolegomis, o mokiniai artimiau susipažįsta su gimnazijos aplinka, tradicijomis.   Alina Šimkevičienė, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

    Minint garsaus mūsų dainiaus Maironio jubiliejinius metus Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojų iniciatyvinė grupė  parengė ilgalaikį projektą ,,Maironio apdainuotu ir numylėtu keliu“. Jo tikslai – siekti, kad mokiniai domėtųsi Maironio gyvenimu, kūryba, susipažintų su tautos istorija, ją gerbtų, tobulintų komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmenines kompetencijas. Pirmasis projekto etapas buvo raiškiojo skaitymo konkursas, kuriame varžėsi abiejų mokyklų meninio žodžio  mylėtojai. Antrasis – viktorina ,,Ką aš žinau apie Maironio gyvenimą ir kūrybą“. Renginyje dalyvavo po 12 moksleivių iš kiekvienos mokyklos. Burtų tvarka vienoje komandoje dalyvavo 8-9 klasių mokiniai iš skirtingų klasių ir mokyklų. Tai buvo puiki proga artimiau susibičiuliauti, mokytis bendradarbiauti, dirbti komandoje. Viktoriną sudarė penki turai: Maironio biografija, kūryba, geografija (poezija), muzika, paveikslėliai. Kiekviename ture komandoms reikėjo atsakyti į 10 klausimų. Po kiekvieno turo vertinimo komisija suskaičiuodavo komandų surinktus taškus, paskelbdavo rezultatus. Šią viktoriną organizavo, sudarinėjo klausimus Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ir istorijos mokytoja Ilona Vaičiulienė ir geografijos mokytojas Remigijus Vaznys. Renginio organizatorius bei sirgalius nustebino moksleivių, dalyvaujančių viktorinoje, pasirengimas. Dalyviai buvo išmokę Maironio gyvenimo svarbiausias datas, puikiai orientavosi poeto gyvenamojo laikotarpio ir asmeninio gyvenimo peripetijose, atspėjo daugumos kūrinių, parašytų pagal Maironio žodžius, pavadinimus, atlikėjus. Džiugu tai, kad viktorinoje svečių teisėmis dalyvavę ,,Jaunųjų maironiečių“ organizacijos nariai – šeštokai – nė kiek nenusileido savo vyresniesiems draugams. Viktorinos nugalėtojai ir visi dalyviai buvo apdovanoti dovanėlėmis ir diplomais. Paskutinysis projekto etapas – konferencija ,,Paimsime arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“. Renginys vyko netoli Kuršėnų esančiame Olesinės kaime, rašytojo Stasio Anglickio buvusiuose namuose. Abiejų mokyklų lietuvių kalbos mokytojos paruošė skirtingo amžiaus mokinius – pranešimus skaitė ir šeštokai, ir dvyliktokai. Išklausyta 12 įvairaus pobūdžio pranešimų.  Visiems dalyviams buvo įdomu, nes pranešimų temos vertė suklusti (pvz., ,,,Miestai Maironio rinkinyje ,,Pavasario balsai“, ,,Lietuvos kalvų panorama Maironio poezijoje“, ,,Augalai Maironio eilėraščių rinkinyje ,,Pavasario balsai“, ,,Maironio eilėraščiai, tapę dainomis“, ,,Maironio idėjos ,,Jaunųjų maironiečių“ veikloje“ ir pan.). Pranešimų žodinį pristatymą papildė vaizdinė medžiaga, moksleivių sukurtos skaidrės, atliekamos dainos pagal poeto eiles. Moksleivius konferencijai ruošė ne tik lietuvių kalbos, bet ir geografijos bei muzikos mokytojai. Konferenciją vedė Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos ,,Jaunųjų maironiečių“ organizacijos nariai, kuriuos paruošė šios organizacijos vadovė Kristina Raudonienė. Pasibaigus konferencijai renginį stebėjusi Šiaulių raj. Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Alma Sirienė džiaugėsi dviejų mokyklų prasmingu bendradarbiavimu, tuo, kad jaunoji karta domisi Maironio asmenybe, kūryba, kad moksleivių pranešimai buvo įdomūs, nepaisant skirtingo pranešėjų amžiaus. Apibendrindama integruoto projekto veiklas Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė teigė, kad Maironis tikrai labai džiaugtųsi, kad jo poeziją po daugelio metų skaito, vertina ir brangina jauni Lietuvos  žmonės.   Alina Šimkevičienė, Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės  mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

    Rugsėjo mėnesį (6 – 30 d.) užsienio kalbų metodinė grupė vykdė projektą „Europos kalbų diena mokykloje“, skirtą kalbų dienai paminėti. Jo tikslas ir uždaviniai buvo atkreipti mokinių dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, kelti kalbų mokymosi motyvaciją, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai bei visoms Europoje vartojamoms kalboms. Šiais metais visa veikla buvo integruota į mokomuosius dalykus ir kalbų įvairovė buvo pristatoma per įžymiausius įvairių tautų kultūros, mokslo, sporto, politikos ir muzikos veikėjus. Dalykų mokytojai vedė pamokas, kurių metu mokiniai sužinojo daug įdomios ir naudingos informacijos, kurią vėliau panaudojo organizuotų viktorinų metu. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai susipažino su pasaulio kalbų įvairove, skirtingomis tautomis ir jų kultūra. Jie taip pat nagrinėjo J. Nekrošiaus eilėraštį „Gyvenimas – tai sakinys“. Anglų ir rusų kalbos pamokose buvo kalbama apie užsienio kalbų – anglų ir rusų – mokymosi svarbą, kalbų mokymosi naujoves ir būdus, pristatytos angliškai kalbančios šalys, jų kultūra. 6 klasių mokiniai per informatikos pamokas paruošė plakatą su Europos Sąjungos šalių vėliavomis. 5 – 10 klasių mokiniai dailės pamokose padarė lėles, kurios reprezentavo įvairias Europos Sąjungos šalis. Matematikos, chemijos, fizikos, biologijos pamokose mokiniai sužinojo apie žymius pasaulio mokslininkus, jų atradimus. Geografijos pamokos buvo skirtos pokalbiams apie įžymiausius keliautojus, Europos šalis, jų geografinę padėtį. Per muzikos pamokas mokiniai klausėsi Europos Sąjungos šalių himnų, kalbėjo apie įžymius kompozitorius ir dailininkus. Europos kalbos dienos mokykloje paminėjimą užbaigė dvi viktorinos 5-6 ir 7-10 klasių mokiniams. Klasių komandos atkakliai varžėsi ir demonstravo ne tik savo žinias apie įvairių šalių tradicinius patiekalus, muziką, lankytinas vietas, Europos šalis reprezentuojančius simbolius, bet ir turėjo galimybę pasitikrinti  ir prisiminti tai, ko išmoko ir sužinojo per integruotas dalykų pamokas. Buvo išleisti informaciniai stendai „2009-2010 m.m. organizuotų užsienio kalbų projektų ir konkursų nugalėtojai“, „Koks įvairus pasaulis“, Kalbų medis“, „Atvirukai iš įvairių pasaulio šalių“.   Užsienio kalbų metodinė grupė

  Vykdydami sveikatinimo projektą „Mes savo ateities šeimininkai“, Pasaulinę dieną be tabako   Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai paminėjo prisijungdami prie visoje Lietuvoje vykusios akcijos „Gėlė vietoj cigaretės!“. Bendradarbiaudami su Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuru, akcijos dalyviai dalijo popierines gėlytes vaikams mokykloje, praeiviams Kuršėnų miesto gatvėse. Skatindami gyventi sveikai, jie linkėjo rinktis gėlę vietoj cigaretės. Gaila, tačiau pasitaikė ir tokių praeivių, kurie atsisakė dovanojamų gėlių… Mokyklos fojė paruoštame stende buvo pateikiama daug informacijos apie rūkymo ir tabako dūmų daromą žalą sveikatai, mokinių piešiniuose atsispindėjo jų požiūris į šį žalingą įprotį. Akcijos dalyviai išreiškė nuomonę, kad kiekvienas turi teisę rinktis gyvenimo būdą, bet visų mūsų pareiga rūpintis savo ir aplinkinių sveikata, nes tai – brangiausias turtas.   Violeta Baniulienė, socialinė pedagogė

    2012-uosius metus paskelbus Maironio metais, Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija nusprendė organizuoti bendrą ilgalaikį integruotą projektą ,,Maironio apdainuotu ir numylėtu keliu“. Dvi mokyklos, stovinčios viena priešais kitą, bendradarbiavimą laiko svarbia ugdymo proceso dalimi. Bendro projekto tikslai: siekti, kad mokiniai domėtųsi Maironio gyvenimu, kūryba, susipažintų su tautos istorija, ją gerbtų, tobulintų komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmenines kompetencijas; skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Pirmasis projekto renginys – meninio skaitymo šventė ,,Poezija – Aukščiausio Dievo kvėpimas“ (Maironis) – buvo organizuojamas Lauryno Ivinskio gimnazijoje sausio mėnesį. Lietuvių kalbos mokytojos paruošė mokinius, meniškai skaitančius poeziją ir prozą. Kiekvienas moksleivis turėjo raiškiai skaityti vieną Maironio kūrinį ir vieną pasirinktinai. Išklausius visus šventės dalyvius, buvo išrinkti geriausieji ir deleguoti į rajoninį meninio skaitymo konkursą. Antrasis renginys – viktorina ,,Ką aš žinau apie Maironio gyvenimą ir kūrybą“ vyko balandžio mėnesį. Renginyje dalyvavo po 12 moksleivių iš kiekvienos mokyklos. Viktoriną sudarė penki turai: Maironio biografija, kūryba, geografija (poezija), muzika, paveikslėliai. Šią viktoriną organizavo, sudarinėjo klausimus Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui ir istorijos mokytoja Ilona Vaičiulienė ir geografijos mokytojas Remigijus Vaznys. Pavasarį, gegužės mėnesį, surengta konferencija ,,Paimsme arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“. Renginys vyko netoli Kuršėnų esančiame Olesinės kaime, rašytojo Stasio Anglickio buvusiuose namuose. Abiejų mokyklų lietuvių kalbos mokytojos paruošė skirtingo amžiaus mokinius – pranešimus skaitė ir šeštokai, ir dvyliktokai. Baigiamasis bendro projekto renginys vyko Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje spalio 25 d. Vieta renginiui pasirinkta neatsitiktinai, o pagerbiant Maironį kaip kunigą. Abiejų mokyklų mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Kristinos Raudonienės, Vitos Šventickienės, Aldonos Daučiūnienės, Astos Mozūraitės, paruošė meninę kompoziciją ,,Giedojau meilę, jauną viltį…”, kurioje buvo apžvelgti svarbiausi poeto asmenybės bei gyvenimo faktai, deklamuoti eilėraščiai. Šventėje skambėjo pagal Maironio poeziją sukurtos dainos ir giesmės, atliekamos abiejų mokyklų choristų (vadovės – Hana Mockienė ir Rita Perminaitė – Krasauskienė). Bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas džiaugėsi puikiu mokyklų bendradarbiavimu, jaunimo menine veikla. Toks dviejų mokyklų bendradarbiavimas yra prasmingas ir reikalingas tiek pedagogams, tiek  moksleiviams. Galima pasidalinti gerąja darbo patirtimi su kolegomis, o mažesnieji mokiniai artimiau susipažįsta su gimnazijos aplinka, tradicijomis. Džiugu, kad į dviejų mokyklų organizuojamus bendrus renginius įtraukiama ir miesto bendruomenė, renginiai vyksta skirtingose aplinkose. Maironis tikrai labai džiaugtųsi, kad jo poeziją po daugelio metų skaito, vertina ir brangina jauni Lietuvos  žmonės.   Alina Šimkevičienė, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja  

    2012 m. balandžio – gegužės mėnesį Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos 4a klasės mokiniai dalyvavo projekte „Stebuklinga vaisių ir daržovių galia“. Projekto tikslas – siekti, kad vaikai įgytų žinių, praktinių įgūdžių, įprastų stiprinti savo sveikatą prieinamomis priemonėmis, išsiugdytų teigiamą nuostatą ir atitinkamą elgseną. Projekto pradžioje mokiniai buvo supažindinti su projekto tikslais bei uždaviniais, pasirašė sutartį su pačiu savimi „Penktadienis – diena be saldainių!“ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Alma Lapinskienė pravedė integruotą pasaulio pažinimo pamoką „Stebuklinga vaisių ir daržovių galia“. Anglų kalbos mokytojos Lina Dovtartienė ir Tatjana Volkova vedė pamokas „Healthy people“ („Sveiki žmonės“). Technologijų mokytoja Laima Tamašauskienė dailės ir technologijų pamokose mokė siuvinėjimo kilpiniu dygsniu, kurį mokiniai pritaikė, atlikdami kūrybinį darbą „Vaisių medis“. Projekto metu mokiniai dalyvavo apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti mitybos įpročius. Mokiniams buvo organizuota viktorina „Vaisių ir daržovių karalystėje“. Ketvirtokai buvo skatinami veikti, ieškoti, kurti, tyrinėti. Dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Matematikos pamokoje pradinio ugdymo mokytoja Diana Bernotienė su vaikais apibendrino apklausos „Mitybos įpročiai“ bei sutarties „Penktadienis – diena be saldainių!“ vykdymo rezultatus ir sudarė diagramas. Vykdant projektą mokiniai įgijo savo amžių atitinkančių sveikatos saugojimo kompetencijos žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Diana Bernotienė, Lina Dovtartienė,  Tatjana Volkova Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokytojos 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje lapkričio – gruodžio mėn. įgyvendintas projektas „Mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas mokant matematikos“, skirtas šeštų klasių mokiniams. Projekto tikslas – edukacinės aplinkos, motyvuojančios mokinius, kūrimas. Projektą parengė ir įgyvendino matematikos mokytojos metodininkės Vilma Geležėlienė ir  Daiva Miliauskienė. Šeštokams vestos trys integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje. 6a klasės mokiniai lankėsi Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, kur rinko informaciją užduočiai ,,Natūralieji skaičiai. Dalumo požymiai“ atlikti bei lipdė iš molio įvairius skaičius. Su centro įkūrimo istorija supažindino ir kitą reikiamą informaciją mokiniams suteikė kultūrinių renginių ir parodų koordinatorė I. Motuzienė ir darbuotoja I. Vestartienė. 6b klasės mokiniai per integruotą pamoką „Nepilnamečių padarytų administracinės teisės pažeidimų statistinė analizė. Grafinis duomenų vaizdavimas“ susitiko su Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono PK VPS Prevencijos poskyrio specialistėmis A. Tarasevičiene ir K. Būtautiene. Jos mokiniams papasakojo apie šiandieninės policijos darbą bei nusikaltimų prevenciją. Namuose šeštokai turėjo grafiškai pavaizduoti 2011 m. ir 2012 m. pirmų pusmečių nepilnamečių padarytų administracinės teisės pažeidimų statistinius duomenis. 6c klasės mokiniai lankėsi Kuršėnų meno mokykloje. Pamoką ,,Trupmenos ir muzika” jiems vedė šios mokyklos direktorės pavaduotoja A. Vaitekūnienė. Mokiniai susipažino su meno mokyklos veikla, sužinojo, koks ryšys tarp muzikos natų ir paprastųjų trupmenų, išmoko nustatyti takto ilgį, patys kūrė orkestrą, o namuose atliko su pamokos tematika susijusias užduotis. Siekiant plėsti gabių matematikai mokinių ugdymosi galimybes, visų trijų šeštų klasių mokinių komandos rinkosi į baigiamąjį projekto etapą – atvirą matematikos pamoką „Pakartokime“. Jos metu kiekviena klasė pristatė namų darbų užduotį. Ypač susirinkusiems patiko 6c klasės pristatymas, kurį vainikavo šios klasės mokinės Viktorijos Milieškaitės atlikta daina akompanuojant gitara Kornelijui Ručinskui. Po to mokiniai grupėse atliko praktinius uždavinius iš visų trijų temų. Mokiniai teigiamai atsiliepė apie projekto metu organizuotą veiklą, ir mano, kad tai puikus mokymosi motyvacijos skatinimo būdas.   Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos matematikos mokytojos Vilma Geležėlienė ir  Daiva Miliauskienė

Jau penktąjį kartą  mokyklos biblioteka dalyvauja Metų knygos rinkimuose ir jau ketvirtąjį kartą projekto organizatoriai dovanoja  knygų mokyklos bibliotekai (galima pažiūrėti stendą mokyklos bibliotekoje).   Tai tęstinė projektinė veikla, prasidėjusi projektais: ,,Skaitymo skatinimo programa, integruojant partnerystę“ (2008-2009 m. m.) ,,Knygių karta“ (2009 – 2010 m. m.) ,,Ūgtelėjusi knygių karta“ (2010 – 2011 m. m.) ,,Bręstanti knygių karta“ (2011 – 2012 m. m. ) ,,Skaitanti knygių karta“  (2012 – 2013 m. m. ) 2013 m. sausio 16, 23, 30 ir vasario 6 dienomis,   per 7 pamoką, mokyklos bibliotekoje ir muziejuje, poeto ir mokytojo Stasio Anglickio memorialiniame kambaryje, veiks knygių klubas. Veikla   Sausio 16 dieną mokyklos bibliotekoje dalinsimės įspūdžiais, diskutuosime apie geras, geresnes ir geriausias 2009 – 2012 metų knygas! 01 – 23  dalinsimės įspūdžiais apie Unės Kaunaitės knygą ,, Sudie, rytojau ‘‘.   01 – 30  dalinsimės įspūdžiais apie Kristinos Gudonytės knygą ,,Ida iš šešėlių sodo ‘‘ . 02 – 06  diskutuosime ir  ruošimės balsavimui, 2012 – ųjų metų  knygos rinkimams .   Klubo steigėjai – neformaliojo švietimo ,,Stasys Anglickis ir Kuršėnai“ būrelio nariai ( 8a ir 6b kl. mokiniai ) ir mokytoja B. Šufinskienė   Daugiau informacijos rasite čia

    Šiemet mūsų mokykloje kovo 24-25 dienomis lankėsi jaunieji europiečiai iš Demino (Vokietija) ir Ščečino (Lenkija). 8 vokiečių mokiniai atvyko iš Demino Pestalocio (Pestalozzi) mokyklos. Taip pat atvyko 8 mokiniai iš Lenkijos – Ščečino Jaunųjų europiečių gimnazijos Nr.20. Svečių viešnagė paliko neišdildomą įspūdį mokyklos mokiniams. Jie turėjo puikią galimybę pabendrauti su svečiais tiek neformalioje aplinkoje, tiek bendrose pamokose ir praktiškai pritaikyti anglų bei vokiečių kalbų žinias. Mokyklos direktorės iniciatyva 7-8 klasių mokiniai ir jaunieji europiečiai dalyvavo bendroje pamokoje –  diskusijoje „Kas svarbu šiuolaikiniam jaunimui?“. Mokiniai dirbo grupėse, dalijosi savo mintimis apie paauglių gyvenimą, pomėgius, mokymąsi savo šalyse. Anglų kalbos mokytojos J. Rupšienė, J. Jucytė, I. Klinauskienė džiaugėsi mokinių aktyvumu ir betarpišku bendravimu kalbant apie problemas, kurios yra svarbios ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos bei Vokietijos jaunimui. Visa vykusios bendros diskusijos informacija buvo pristatyta stenduose mokyklos bendruomenei.

 Projektas ,,Patinka”, vykdomas asociacijos ,,Infobalt Lietuva” ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos. Projekto vykdytojas mokykloje – Rolandas Samuila, informatikos mokytojas metodininkas.

    Sausio – vasario mėnesį 4a klasės mokiniai dalyvavo integruotame projekte „Kūrybinė minčių raiška“. Projektą parengė pradinių klasių mokytoja D. Bernotienė, informacinių technologijų mokytoja A. Stonkutė, muzikos mokytoja R. Perminaitė-Krasauskienė. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su dalykų mokytojais padėti mokiniams penktoje klasėje adaptuotis dalykinėje sistemoje, siekti, kad vaikas mokykloje jaustųsi saugiai ir ramiai. Vykdant projektą buvo siekiama įvairiomis formomis ugdyti mokinių pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Lietuvių kalbos pamoka „Kūrybinė valandėlė“ vyko mokyklos muziejuje. Mokiniai lavino kūrybinius gebėjimus, kūrė eilėraščius, juos deklamavo. Muzikos mokytoja R. Perminaitė-Krasauskienė vedė muzikos pamoką „Kūrybinė minčių išraiška“. Ugdytiniai mokėsi virtualiu instrumentu ritmiškai ir melodiškai pagroti savo sukurtą melodiją eiliuotam kūriniui. Informacinių technologijų mokytoja A. Stonkutė vedė pamoką „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“. Integruoto projekto metu mokiniai džiaugėsi galimybe tobulinti savo žinias naudodamiesi informacinėmis technologijomis. Mokiniai sukūrė kompiuterines pateiktis su eiliuotais kūriniais. Savo kūryba  pradžiugino artimuosius.

  „eTwinning“ bendruomenė skatina Europos mokyklų bendradarbiavimą, plėtoja informacinę bei komunikacinę kompetencijas, padeda užmegzti ilgalaikes ir trumpalaikes partnerystes, įkvepia smagiai mokytis, kurti, domėtis. Projekto tikslai – užmegzti partnerystę tarp Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos mokyklų, ugdyti gabiuosius mokinius bei sukurti šių šalių tradicinių patiekalų elektroninę knygą. Projekto uždaviniai: pagilinti IKT kompetencijas, plėtoti užsienio kalbos vartojimą, susipažinti su kitų tautų kultūra bei skatinti bendrauti, bendradarbiauti. Projektas tęsis apie du mėnesius – nuo spalio vidurio iki gruodžio vidurio. Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas yra finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projektas „FOOD LIBRARY“ mūsų ir kitose projekto partnerių mokyklose truks keletą mėnesių, nuo spalio vidurio iki gruodžio vidurio. Projekte dalyvaus 6-8 klasių mokiniai. Projekto vadovė ir vykdytoja mūsų mokykloje yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė. Projekte ,,FOOD LIBRARY” dalyvauja 9 mokytojai ir daugiau nei 100 mokinių iš 9 Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos mokyklų. LIETUVA – Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, Panevėžio rajono Smilgių gimnazija, Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnazija LATVIJA – Majoru vidurinė mokykla, Liepojos miesto 5-oji vidurinė mokykla, Ventspilio 4-oji vidurinė mokykla, Agluonos vidurinė mokykla VENGRIJA – Mandy Ivan specialioji mokykla, Janos Vajda pradinė mokykla Visos projekto veiklos bus pristatomos „eTwinning“ elektroninio puslapio ,,Twinspace“ erdvėje. Tai kiekvienos šalies pristatymas bei virtualaus klausimyno apie jas sudarymas, trumpas 5 tradicinių patiekalų pristatymas, labiausiai patikusio kitos šalies patiekalo išsirinkimas, jo recepto vizualizacija plakate ir pagaminimas mokyklos technologijų kabinete, tikrojo recepto pristatymas, mokinių ir mokytojų dalijimasis įspūdžiais bendraujant raštu pokalbių svetainėje ir kuriant tiesioginę konferenciją. Pačioje projekto pabaigoje bus sukurta elektroninė knyga, ji įkelta į ,,TwinSpace” erdvę bei mokyklų internetinius puslapius.   Sandra Petkuvienė, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos vyresnioji anglų kalbos mokytoja  

Projektas „ Sveikatiada“ vėl pakvietė į smagų sveikatinimo renginių maratoną. 2012 m. Spalio 4 d. mokykloje vyko vaisių ir daržovių mitingas, kuriame dalyvavo 1c, 3a, 4a, 4b, 6c, 7c klasių mokiniai. Mitingo tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie vaisių ir daržovių naudą, įtraukiant juos į interaktyvias veiklas, kuriose jie patys linksmai ir žaismingai galėtų skleisti žinią apie šias gamtos dovanas. Dalyviai gerėjosi  1c, 3a, 4a, 4b klasių mokinių  surengta vaisių ir daržovių paroda. Po to visi mokyklos valgyklos salėje valgė daržovių salotas, gėrė obuolių sultis, klausėsi visuomenės sveikatos specialistės D. Daukšienės pasakojimo apie vaisių ir daržovių naudą. 7c klasės mokiniai mitingą pradėjo plakatais, kurie kvietė valgyti daugiau vaisių ir daržovių. Mokiniai skaitė pranešimus apie obuolių, vynuogių, pomidorų, paprikų, moliūgų ir kt. daržovių naudą. Po to visi kartu valgė obuolius. 6c klasės mokinės Goda ir Viktorija, naudodamos IKT, pristatė pranešimą apie obuolių naudą. Mokinių paruošti plakatai kvietė valgyti daugiau obuolių. Mokiniai pasirašė deklaraciją, kad užkandžiui dažniau rinksis vaisius ir daržoves ne tik spalio 4 dieną, bet ir visu metus.

Skip to content