• 8-41-581636
  • anglickio.pm@gmail.com
  • Kapų g. 9, LT-81154, KURŠĖNAI ŠIAULIŲ R.

Dalyvauta XIX tarptautiniame piligriminiame žygyje

 

          Šiais metais rugsėjo 11 dieną mes dalyvavome XIX tradiciniame tarptautiniame  žygyje  iš Kryžių kalno į Šiluvą. Žygio devizas: ,,Meilės džiaugsmas šeimoje“. Kiekvienas dalyvis galėjo skirti savo kelionę  šeimai, už ją melstis.

          Mūsų mokyklos mokinių būrelį lydėjo tikybos mokytoja Rima Kareivienė, pradinių klasių mokytojos Rima Kudrevičienė ir Ingrida Kudrevičienė. Iš mokyklos autobusu nuvykome į Kryžių kalną, o iš ten visi važiavome iki Gauštvinio ežero. Piligriminio žygio dalyviai ten pasistiprino, pasiklausė Šiaulių Sandoros progimnazijos vaikų giedamų giesmių ir, palaiminti Šiaulių vyskupo JE Eugenijaus Bartulio, pėsčiomis pajudėjo į Šiluvą.

          Keliaujant mūsų veidus šildė saulė, nebuvo jokio vėjelio. Tačiau žygiavome tikrai nenuobodžiai: dainavome, bendravome su draugais. Kai ėjome kaimelių ir miestelių gatvėmis, mašinose sėdintys žmonės mums mojavo, linkėjo sėkmės ir ištvermės. Tytuvėnuose aplankėme Švč. Mergelės Marijos bažnyčią, truputį pailsėjome ir  tęsėme savo kelionę iki Šiluvos. Ten buvome apie šeštą valandą vakaro. Labai įsiminė akimirka, kai per mišias Šiluvos bažnyčioje mus palaimino kunigas. Atrodo, kad dingo visas nuovargis, pakilo nuotaika.

          Labai didžiuojamės savimi, kad pėsčiomis įveikėme 20 kilometrų. Dėkojame su mumis į žygį ėjusioms mokytojoms už rūpestį, o tikybos mokytojai Rimai Kareivienei už paraginimą dalyvauti prasmingame žygyje ir išbandyti savo ištvermę.

Ugnė Matutytė, Roberta Štulcaitė,

 

7b kl. mokinės, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narės

Skip to content